Birte Kristensen / Bjarne Johannsen
Damsbrovej 1, 8382 Hinnerup

Birte med præmieret vædderlam.

Vi har 11 moderfår af racen Gotlandske Pelsfår. Her til kommer vores 2 væddere. 
For at opnå gode avlsresultater får vi gårdbedømt alle vores lam og landsbedømt de bedste af vores vædderlam med henblik på avl. 
Vi har også et hønsehold af Lys Sussex stor race så vi altid har dejlige friske æg.

Bjarne har 4 Shetlændere.

Bjarne ( født 1940 ) kørte i mange år heste i 6 uger om året, i sin skoleferie, på sin onkels lille husmandssted på den Jyske hede ved Stakkroge. Det var først Jyske heste. Senere blev det de små seje Nordbagger  (i dag Fjordheste), der kun skulle have det ½ af "Jydernes" foder, men gjorde et ligeså godt arbejde under de eksisterende forhold. Senere kom den lille ´Russerhest` Svea til - hun blev Bjarnes yndling- og ridehest. Alle var rolige og veltrænede heste med en stor arbejdsglæde. Hovedopgaven var, hver formiddag, når vejret var godt, at harve tørvesmuld i et løst lag på 8-10 cm til briketfremstilling. Om eftermiddagen skulle smulden skrabes sammen med en speciel træskraber, trukket af hestene. Skraberen var som en omvendt sneplov der lavede en revle af tørvesmuld, som sidst på dagen blev læsset på en "trulje" ( lav hestevogn med meget brede træhjul ) og så kørt 2 km til briketfabrikken. Herud over var opgaverne, at flytte og vande de 2 køer med kalve og muge ud hos de 2 grisesøer med smågrise. Der var ikke el og vand indlagt, men det var en dejlig tid, der gav Bjarne en livslang glæde ved arbejde med heste - en glæde der nu udmønter sig i arbejdet med sine Shetlændere her på gården.

" Alt hvad jeg ved om heste - har jeg lært af heste " ( bj )