Vilde sunde og harmoniske heste i ´Geat Bassin´ USA ( AANCHP )

NHC er Natural Hoof Care

Foto af Russ-hoppen Anja´s perfekte og sunde baghov, der trimmes til ´The Wild Horse Model´.

NHC er et holistisk eller ´hele hestens´ adgang til hov-behandling, baseret på de exemplariske hove man ser hos de vilde heste med deres naturlige livsstil i ørken-højlandet i America´s Great Bassin.
The ´wild horse model´ som AANHCP-trimmere CP´s kalder det, er en afprøvet metode til at give heste, ikke blot de sundeste hove der er muligt, men også det sundeste helbred - både fysisk og psykisk.
NHC er alt om at hesten skal ´være naturlig´ hvilket betyder at den er ved godt helbred - både fysisk og psykisk.
The wild horse model fortæller os præcist hvad hestes helbred er og hvad vi må gøre for at opnå det, under de kontrollerede forhold vi byder dem.
NHC er det samme som at udvikle humane og sunde relationer til vore heste !

´Gør ikke skade på hesten´( Not Causing Harm ) er et nøgleprincip for NHC

Undersøgelser af hvad der er humane relationer til heste er ikke nødvendige i moderne tider, - alle de anstrengelser er gjort af pionerer i NHC, som Jaime Jackson, USA  ( lessons from the wild i bogen Paddock Paradise A Guide to Natural Horse Boarding m.fl ). 
I dag kan vi holde og behandle heste på deres egne sunde vilkår, - fremfor hvad der nemmest, billigst og sædvanligt for os. 

NHC - er alt om at gøre det rigtige for heste !

NHC principper

Foto af Anja & Mattis - sunde, harmoniske og glade barfodsheste !

NHC ( Natural Hoof Care )
virker på alle heste uanset størrelse, race, geografi eller brug. Vi vil her nævne grundprincipperne i NHC´s holistiske ( helheds- ) system, som det anvendes verden over:

1. Brug ikke jernsko
 
disse svækker hoven og giver anledning til sygdomme i hoven og forhindrer en naturlig blodcirkulation og ´break over´. Jernsko er ofte indirekte årsag til sygdom og dårlig livskvalitet for hesten.
2. Brug naturlig hov-trim
til ´the wild horse model´ hver 4 - 6 uge.
NHC
er aldrig invasiv eller eller påfører skade på hesten og må ikke forveksles med andre former for ´barfodstrim´.
3. Brug evt. hovsko
med god tilpasning, hvis de skønnes nødvendigt, ved ekstremt slid, sygdom eller evt. i overgangsperioden fra jernsko.
4. Fodre med en naturlig diet.
Græs med ørkentyper ´lavfruktan græs´ som f. eks Timote - der findes gode lavfruktanblandinger i dk - hø som hovedfoder, vand og salt. Mineraler og vitaminer må ikke overdoseres.
5. Minimer brugen af medicin og ormekur.
Få lavet prøver af gødningen for at fastlægge behovet for nødvendig ormekur. Hold Paddock Paradise eller folde rene. Erfaringer fra England viser at parasittrykket sænkes med 80% med god foldhygiejne ( fjernelse af 75 - 80 % gødning ).
6. Brug naturlige indhegningsfaciliteter:
  a. et vildt liv i frie omgivelser som f.eks reservater er ideelt.
  b. Paddock Paradise er ideelt for hesten til ´privat´ hestehold.
  c. En stor tør jordfold - hvis Paddock Paradise ikke er muligt.
  d. Små jordfolde - kun i meget korte perioder.
  e. Græsmark - stor risiko for at hestene bliver tykke og forfangne.
  f. Stald med lille fold - kan ikke anbefales.
  g. Stald i mange af døgnets timer - kan ikke anbefales.
7. Træn hesten med natural horsemanship og overhold etiske regler.
8. Bliv en naturlig rytter - og accepter hestens naturlige begrænsninger.
9. Brug ikke hesten som redskab til personlig anerkendelse.

Find din lokale CP og læs mere:
http://www.AANHCP.net

´Riding the Horse in harmony with his natural gaits and
  Not Causing Harm´
NHC

Heste bør leve ude ...

I forbindelse med Paddock Paradise har vi en løsdriftsstald så hestene kun behøver at komme i hestestalden under unormale forhold som sygdom og ekstremt vejr.
Selv om man har lavet en fin løsdriftsstald er det ikke sikkert hestene vil gå der ind - de vender bare rumpen til det dårlige vejr.
Når der kommer mitter (en giftig slags myg) eller andre stikkende insekter går hestene ind da insekterne åbenbart ikke følger med ind.